top of page

Pričanje po slikama, razvoj govora

Updated: Dec 15, 2020

Kada detetu ispričate priču, dobijete potvrdu da je to nešto što mu se sviđa. Deca malo po malo počinju da vole knjige. Kako je slušanje priče dobro za izražavanje deteta, ne treba se zaustaviti kod čitanja priča.

Kako deci pričati priče:

Pogledajte slike koje prikazuju neku priču. Prvo opisujte slike.

Predlozi pitanja:

  • Koje je doba dana? (Jutro, veče)

  • Gde se dešava radnja?

  • Koga vidite na slici?

  • Šta rade?

  • Dajte imena likovima? ...

Ukoliko dete primeti nešto što vi niste zapazili, pohvalite ga. Ali ne dopustite da mnogo skrene sa teme, jer se onda gubi smisao, i detetova pažnja će popustiti. Izvucite neku pouku. Pitajte dete da li želi samo da priča. Ne insistirajte, možda će hteti drugi put. Opustite se i uživajte! :)Evo nekoliko slika koje možete iskoristiti za pričanje po slikama.

Pročitajte i ovo:8,921 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page