top of page

Kako saopštiti detetu da se razvodite?Razvod je druga po redu najstresnija situacija u životu, odmah posle smrti drage osobe. Baš zbog toga razmišljanje o razvodu, nesuglasice koje mu prethode i sam postupak razvoda znatno menjaju životnu rutinu supružnika, a samim tim i njihove dece. Zato je važno adekvatno uputiti dete u aktuelna porodična dešavanja, u skladu sa njegovim uzrastom.Kada reći detetu da se razvodite?

Ukoliko ste doneli definitivnu odluku da se razvedete, odnosno nastavite život bez partnera, treba dete upoznati sa novonastalim okolnostima. Deca uzrasta do dve godine neće razumeti pojam razvoda, te oni lakše podnose porodične promene koje razvod sa sobom nosi. Razgovor treba prilagoditi uzrastu deteta i njegovoj zrelosti. Deca od treće godine treba biti informisana da neće živeti sa oba roditelja. Deca školskog uzrasta će najverovatnije sama primetiti da se u porodici dešavaju promene, ali nemojte prepustiti da sama shvate kakva su to dešavnja, jer to možda neće uspeti na pravi način, već obavite otvoren razgovor sa njima. Zapamtite, važno je održati odnos poverenja.


Na koji način mu saopštiti?

Koji god način da odaberete znajte da neće biti lako. Moja preporuka je da, ako je moguće, uradite to sa partnerom, odnosno obavite porodični razgovor. Nemojte dozvoliti da se taj razgovor pretvori u raspravu vas i vašeg partnera. Kontrolišite emocije ljutnje i besa pred detetom. Objasnite detetu da ste zbog izvesnih okolnosti odlučili da promenite način života, te da ćete vi i partner/ka živeti razdvojeno. Ipak, preporuka je da deci ne objašnjavate baš sve razloge koje su vas navele na razvod, naročito ako ti razlozi nose sa sobom osudu određenog ponašanja vašeg partnera. Budite spremni da odgovorite na sva pitanja koja vam dete bude postavilo prilikom razgovora. Bez obzira na uzrast pružite detetu podršku u razumevanju i prihvatanju novonastalih porodičnih okolnosti.


Kakve se reakcije deteta mogu očekivati?

Pozitivne definitivno ne. Deca će različito reagovati u zavisnosti od uzrasta.

Deca predškolskog uzrasta su najviše pogođena promenama koje nosi razvod. Često se javlja strah od odvajanja i regresije u ponašanju, odnosno ponašnja koja su karakteristična za niži uzrast od onog na kom su oni, a koja su prethodno prevazišli, npr. nevoljno mokrenje, sisanje palca...

Za decu mlađeg školskog uzrasta očekivana ponašanja su tuga, doživljaj gubitka i nesigurnosti.

Decu u pubertetskom uzrastu uglavnom imaju osećaj sramote, ljutnje, izdaje, smatrajući da vi kao roditelji nemate pravo da donosite takvu odluku.

Adolescenti ispoljavaju gnev, doživljaj posramljenosti, izdaju, emotivnu nesigurnost, a i postaju zabrinuti za svoje buduće veze.


Kako olakšati detetu da prihvati razdvajanje roditelja?

-Budite iskreni i otvoreni prema detetu, u skladu sa njegovim uzrastom. Opcija u kojoj dete samo shvata porodična dešavanja nije dobra jer je veća šansa da to ne učini na pravi način. To ga može dovesti i do osećanja krivice, te je uz razgovor važno naglasiti da krivca nema, već da je to odluka vas i vašeg partnera. Tako ćete imati odnos poverenja sa detetom, što je od ogromnog značaja za vaš odnos i njegov dalji razvoj.


"Ne govorite ružno o drugom roditelju. Bez obzira na kvalitet vaših partnerskih odnosa i razlog koji vas je naveo na razvod, nemojte detetu pričati negativne stvari o drugom roditelju, osuđivati ili vređati ga. Naročito je pogrešno detetu nametati svoj stav i mišljenje o drugom roditelju, te umesto toga prepustite da sami grade svoj odnos. U suprotnom znatno ćete opteretiti dete i dodatno mu otežati situaciju u kojoj se nalazi."

-Nemojte isključiti drugog roditelja iz života deteta nakon razvoda. Brojna istraživanja su pokazala da deca najbolje napreduju u tzv. harmoničnim postrazvodnim porodicama, odnosno uz roditelje koji bez obzira što su razdvojeni sarađuju u roditeljstvu. Važno je da razdvojite partnerske od roditeljskih odnosa. Podržavajte detetovu želju da viđa i provodi vreme sa drugim roditeljem. Imajte na umu da dete voli drugog roditelja i to tako treba i da ostane.


-Potražite dodatnu podršku stručnih lica. Ako uvidite da vam prethodno navedeni saveti nisu dovoljni, te uočavate teškoće u odnosu vas i vašeg deteta, zatražite podršku stručnih lica u nadležnom Centru za socijalni rad , odnosno razgovor sa školskim pedagogom/psihologom.Takođe, ako prilikom planiranja razvoda i tokom istog imate konflikte sa partnerom, ne uspevate da postignete dogovor oko važnih pitanja vezanih za dete (gde će živeti, alimentacija...), obratite se nadležnom Centru za socijalni rad.


Ukoliko ste vi ili vaše dete žrtva porodičnog nasilja, obratite se policijskoj stanici ili pozovite 192, kao i Centru za socijalni rad opštine kojoj pripadate.


Autor teksta: Jelena Džunić, diplomirani socijalni radnik

228 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page