Kada deca počinju da uče matematiku?učenje kroz igru

Zašto se toliko bavimo dečijim ranim razvojem i ne puštamo ih da se jednostavno samo igraju? Zato što je predškolski uzrast vreme ubrzanog razvoja kada se razvijaju dečije sposobnosti i veštine najlakše, prirodno. Kako? Kroz igru.


Deca vole da uče, ono što je bitno je način na koji ih učimo. Takođe je bitno i da krenemo što ranije jer je vreme od 1.do 7.godine vreme ubrzanog razvoja.


Navešću vam neke jednostavne igre kojim možete razvijati matematičke sposobnosti kod dece:

Manipulacija predmetima - Još dok su bebe okružite ih predmetima, kojima mogu da manipulišu. Sem mekanih neka to budu i predmeti različitih tekstura, veličina, širina, i težina.

Stavljanje predmeta u posudu - Jedna od najpopularnijih "igračaka" su štipaljke za veš. Uz pomoć kantice, postaje matematička igračka gde deca već uočavaju skupove - skupljajući štipaljke u kanticu, i vadeći ih iz nje.

Šetanje u prirodi - Nakon manipulisanja predmetima, na redu je opažanje. Sa tom igrom možete početi i u prirodi, gledajući visinu i širinu kuća, drveća, zgrada. Zatim nastavite sa svim predmetima koje imate oko sebe, pričajte im šta je visoko, a što nisko, šta debelo a šta je tanko.