top of page

Jednostavne igre za decu uzrasta od 2 do 3 godine, edukativne igre

Updated: Jun 7, 2021

Ako do sada niste ponudili detetu bojice, sada je vreme za to. Crtanje bojicama razvija finu motoriku, a razvijena fina motorika je preduslov za uspešno pisanje i čitanje. U tome vam mogu pomoći različite podloge, različiti pribor za crtanje i bojenje.

U izrastu od 2-3 godine deci je potrebno pokazati crtanje vodoravnih, uspravnih, kružnih i isprekidanih linija. Moj savet je da i dalje pustite da dete samo istražuje crtanje, i ne žurite sa crtanjem po zadatku ili rešavanje zadataka.Igra koju deca vole u ovom uzrastu je otiskivanje šablona.


Igre za razvijanje početnih matematičkih pojmova:

1. U, na, iza, ispod:

Potreban materijal: Čaša, bojica i kartice.

Postupak: Na kartonu nacrtajte zadatke. Imenujte deci jednu po jednu sliku, a zatim recite detetu, da stavi bojicu kao na slici.

2. Skup: U zavisnosti od igračaka kojima se dete igra (loptice, autići, lutkice...) napravite skup tih igračaka. Pitajte ih koji je auto mali a koji veliki. Tražite da vam dodaju jedan auto, još jedan, mnogo, nijedan, iste boje automobila (plave, žute...).

3. Upoznavanje boja, oblika, veličina.

Igre za razvijanje govora:

1. Imenujte predmete koje svakodnevno koristite, kao i bliske osobe.

2. Igre uloga su u ovom uzrastu značajne. Neka deca sama počinju da se igraju ovih igara, a neka ne. Ukoliko je potrebno ponudite deci da se igrate frizera, prodavca...

3. Razgledajte slikovnice zajedno. Pevajte kratke pesmice, pričajte kratke priče i pokušajte da glumite.


https://www.igrebeztelefona.rs/post/pri%C4%8Danje-pri%C4%8Da-tri-praseta-razvoj-govora-kroz-igru


Intelektualni razvoj:

1. Nacrtajte deci deo tela jedne životinje a zatim neka deca pogode o kojoj se životinji radi. Npr. Možete crtati brkove mačke, pa postepeno dodavati ostale delove. Kada pogađaju jednostravnije crteže, pređite na složenije delove (delovi koji nisu karakteristični za samo jednu životinju).

2. Igre uloga su sem za razvoj govora dobre i za intelektualni razvoj

3. Igre "ko bajagi": "Hajde da ko bajagi popijemo sok iz čašica za lutke".

4.Slagalice - U ovom uzrastu deci ponudite da slažu 2-4 delova slagalice (2 dela voća, 4 delova životinje...)

Upoznavanje okoline:

1. U svakodnevnoj šetnji pričajte deci o prirodi (promenama koji se dešavaju u njoj), životinjama (oponašajte zvuke) insektima... Kada deca imaju priliku da dodirnu, oslušnu, opipaju neki predmet, životinju ili pojavu, razvijamo njihova čula.

2. Razgledanje fotografija: gledajte zajedno fotografije vas i vama bliskih ljudi, pričajte o njima, gde su, šta rade, pomenite i neke zajedničke uspomene

3. Dozvolite deci da vam pomognu u svakodnevnom raspremanju kuće, postavljanju stolova i pripremi hrane.

"Ne zaboravite da ih pohvalite kada urade nešto dobro, jer na taj način dobijaju potvrdu da su uradili nešto dobro, i tu radnju će hteti da ponove."

Sve jednostavne igre sam zapisala u e-booku Igre bez telefona.11,958 views0 comments