top of page

Hajde da brojimo zajedno, matematičke igre

Updated: Jun 10, 2021

Da bi usvojili pojam broja deca treba da se upoznaju sa predmetima. Koje su to igre koje treba da prethode brojevima? Formiranje skupova, klasifikacija, korespodencija i serijacija.U uzrastu od tri do četiri godine deci treba davati da opipaju predmete, da uoče njihova svojstva, sličnosti i razlike. Deca u ovom uzrastu izdvajaju lutke, knjige, loptice iz gomile igračaka i vraćaju ih u kutiju. Na taj način deca grupišu predmete.To su sve aktivnosti koje treba da prethode brojanju.


"Deca vole da broje. Ako samo malo obratimo pažnju videćemo da uživaju u prebrojavanju prstiju, stepenica i igračaka."

Igre koje prethode brojanju:

  1. Izdvajanje loptica, knjiga, lutkica, automobila iz gomile igračaka. A zatim stavljanje u neku kutiju/posudu. (skup) Uz razgovor napomenite detetu da je to skup loptica, knjiga...

  2. Svakoj lutki dajemo po jednu haljinu/ garažu automobilima. (korespodencija)

  3. Ređanje igračaka po veličini. (serijacija) Ovu igru možete početi i sa bebama gde upoređujemo samo 2 veličine (mala- velika) a od treće godine i više predmeta. Sem veličine deca ređaju premete i prema dužini, nijansi boje...Aktivnosti vezane za knjigu:

  • Prelistajte knjigu zajedno sa detetom i otkrijte ko je sve tu.

  • Prebrojavajte životinje.

  • Upoređujte kojih životinja ima jedan a kojih mnogo, kojih ima mnogo a kojih malo.

  • Upoređujte kojih životinja ima manje, kojih više a kojih jednako. (ukoliko imate neku igračku iste vrste dodajte ili jednostavno nacrtajte na papiru i pridružite tako da bude jednak broj životinja)

  • Ukoliko ovu knjigu čitate deci različitih godina (Npr. detetu od tri i detetu od pet godina) igra za starije dete može da bude da mu pokažete skup papagaja i skup tukana. U tom slučaju papagaji pripadaju jednom podskupu a tukani drugom podskupu skupa ptica.

Knjiga sadrži tačna mesta gde treba da stave prste da bi prebrojali životinje pa je deci veoma zanimljiva.Napomena: Ukoliko se desi da dete izostavi neki broj nije ga potrebno ispravljati. To znači da još nije usvojilo da svaki predmet označava jedan broj. Nemojte ga ispravljati. Ono što možete uraditi je da vi ponovo prebrojite pravilno. Uz nekoliko ponavljanja dete će savladati prebrojavanje.

Knjigu Hajde da brojimo zajedno, možete poručiti ovde.

2,150 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page