top of page

Crtanje na foliji, razvijanje kreativnosti

Deca vole da crtaju. Crtanje bilo kojim materijalima vodi ka razvijanju fine motorike, koja je najbitnija za pisanje. Nekad je dovoljno da im se uvede neka novina da nastave da razvijaju svoju kreativnost.


Kako razvijati dečju kreativnost:


Materijali: Tempere, folija, četkice, papir.


Dajte deci da temperama nacrtaju crtež na foliju.

Morate im samo napomenuti da je to jedan brzi crtež, u suprotnom će se boje osušiti i neće uspeti!

Kada završe crtež prekrijte crtež belim papirom i dlanovima prelazite preko njega, kako bi ostao otisak.

Skinite beli papir na kojem je novo umetničko delo vašeg deteta.

263 views0 comments
bottom of page