top of page

Basne nisu za mlađi uzrast

Basne su kratke priče u prozi ili stihovima u kojima su likovi životinje sa ljudskim osobinama. Iako su priče kratke i u dijalogu, postavlja se pitanje da li su one stvarno za mlađi uzrast?


"Dete koje čita danas, biće odrasla osoba koja misli".

Deca od malena treba da budu okružena knjigama. Osim dobrobiti po razvoj govora tu su i razvoj mašte, kreativnosti i mišljenja. Većina roditelja je to shvatila i to je dobra stvar, međutim postavlja se pitanje, da li su baš sve knjige dobre za decu?


Knjige za decu možemo podeliti:

  1. Po uzrastu - Najčešća podela je po godinama. Iako deca mogu čitati i knjige za malo stariji uzrast, tinejdžerske knjige nećemo čitati deci predškolskog uzrasta.

  2. Po nameni - U ovu grupu spadaju bajke, basne, recitacije...

*Naravno postoje mnogo vrsta knjiga od zabavnih do enciklopedija i kako bismo otkrili koje detetu najviše prijaju, potrebno je da pratimo interesovanja deteta.

Basne su veoma zanimljive priče gde su glavni junaci životinje. One su veoma bliske dečijem svetu i deca ih rado slušaju. Uz to basne su napisane u dijalogu te decu podsećaju na igre uloga. Sve navedeno su dobre strane basne.

Međutim glavni cilj basne je pouka, koja je veoma je dobra za moralni razvoj dece predškolskog uzrasta. Ona je napisana na šaljiv i jednostavan način, ali kroz alegoriju koju deca mlađeg uzrasta ne mogu da razumeju.


Zašto?

Deca mlađeg uzrasta još uvek ne shvataju nameru zbog čega nešto radimo, već sve posmatraju na osnovu onoga što je učinjeno i što im može koristiti.


Kada deci treba čitati basne?

Veoma je nezahvalno napraviti granicu kada možemo početi sa čitanjem basni, ali bih vam kao vaspitač napisala savete koji vam mogu pomoći da podstaknete decu da razmišljaju, povezuju i da kroz basne upoznaju ljudsku ćud (lukavost, bezobrazluk, nasilnost ali i skromnost, dobrotu i upornost).  • Pročitajte što izražajnije priču. Oponašajte zvukove i glasove kako bi deca što bolje doživela radnju.

  • Nakon čitanja pričajte sa decom o tome kako su oni doživeli basnu ( Koje životinje se pominju u priči? Šta se desilo na početku? Zašto je to uradila? Da li je uspela? Kako se osećala zbog toga? )

  • Cilj nam je da dete samostalno dođe do pouke i poveže je sa svakodnevnim životom.

  • Napravite lutkice od papira, uzmite igračke tih likova ili neka deca budu junaci basne. Prikažite basnu na način koji deca izaberu jer tako razvijaju maštu i prikazuju svoje doživljaje kroz likove.

"Kada deca samostalno dođu do pouke, basne su ispunile vaspitni momenat zbog koje su i napisane."

Podeliću sa vama deo moje omiljene basne Cvrčak i mrav, i način na koji ja čitam deci kod kuće:366 views0 comments

Recent Posts

See All